Xe Điện Mini Gấp Gọn Qi Theli A2

Màu Xe

11.500.000 ₫

12.800.000 ₫

Bạn tiết kiệm (10%)

Khuyến mại

 • Vui Tựu Trường - Xe Ga 50cc, Xe Máy Trợ Giá Hoàn Tiền Đến 3 Triệu. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng Thẻ Cứu Hộ 247 Đặc Quyền Thời Hạn 12 Tháng. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng 01 Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn + Áo Mưa Tổng Trị Giá 300.000đ
 • Tặng 01 Bộ Đồ Dụng Cụ Sửa Chữa Xe
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng Miễn Phí Tại Xe Điện TỐT Trong 36 Tháng.
 • Miễn  Phí Giao Xe Toàn Thành Phố - Bán Kính 30Km
 • Cam Kết Giá TỐT Nhất - Bao Giá & Hoàn Tiền Trong Vòng 7 Ngày
 • Đổi & Trả Hàng Miễn  Phí Trong Vòng 03 Ngày. Chi Tiết tại đây.
 • Ưu Đải Trả Góp 0%, Trả Trước 0 Đ, chi Tiết tại đây.
 • 11.500.000 ₫

  12.800.000 ₫

  Bạn tiết kiệm (10%)

  Khuyến mại

 • Vui Tựu Trường - Xe Ga 50cc, Xe Máy Trợ Giá Hoàn Tiền Đến 3 Triệu. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng Thẻ Cứu Hộ 247 Đặc Quyền Thời Hạn 12 Tháng. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng 01 Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn + Áo Mưa Tổng Trị Giá 300.000đ
 • Tặng 01 Bộ Đồ Dụng Cụ Sửa Chữa Xe
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng Miễn Phí Tại Xe Điện TỐT Trong 36 Tháng.
 • Miễn  Phí Giao Xe Toàn Thành Phố - Bán Kính 30Km
 • Cam Kết Giá TỐT Nhất - Bao Giá & Hoàn Tiền Trong Vòng 7 Ngày
 • Đổi & Trả Hàng Miễn  Phí Trong Vòng 03 Ngày. Chi Tiết tại đây.
 • Ưu Đải Trả Góp 0%, Trả Trước 0 Đ, chi Tiết tại đây.
 • 11.500.000 ₫

  12.800.000 ₫

  Bạn tiết kiệm (10%)

  Khuyến mại

 • Vui Tựu Trường - Xe Ga 50cc, Xe Máy Trợ Giá Hoàn Tiền Đến 3 Triệu. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng Thẻ Cứu Hộ 247 Đặc Quyền Thời Hạn 12 Tháng. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng 01 Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn + Áo Mưa Tổng Trị Giá 300.000đ
 • Tặng 01 Bộ Đồ Dụng Cụ Sửa Chữa Xe
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng Miễn Phí Tại Xe Điện TỐT Trong 36 Tháng.
 • Miễn  Phí Giao Xe Toàn Thành Phố - Bán Kính 30Km
 • Cam Kết Giá TỐT Nhất - Bao Giá & Hoàn Tiền Trong Vòng 7 Ngày
 • Đổi & Trả Hàng Miễn  Phí Trong Vòng 03 Ngày. Chi Tiết tại đây.
 • Ưu Đải Trả Góp 0%, Trả Trước 0 Đ, chi Tiết tại đây.
 • 11.500.000 ₫

  12.800.000 ₫

  Bạn tiết kiệm (10%)

  Khuyến mại

 • Vui Tựu Trường - Xe Ga 50cc, Xe Máy Trợ Giá Hoàn Tiền Đến 3 Triệu. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng Thẻ Cứu Hộ 247 Đặc Quyền Thời Hạn 12 Tháng. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng 01 Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn + Áo Mưa Tổng Trị Giá 300.000đ
 • Tặng 01 Bộ Đồ Dụng Cụ Sửa Chữa Xe
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng Miễn Phí Tại Xe Điện TỐT Trong 36 Tháng.
 • Miễn  Phí Giao Xe Toàn Thành Phố - Bán Kính 30Km
 • Cam Kết Giá TỐT Nhất - Bao Giá & Hoàn Tiền Trong Vòng 7 Ngày
 • Đổi & Trả Hàng Miễn  Phí Trong Vòng 03 Ngày. Chi Tiết tại đây.
 • Ưu Đải Trả Góp 0%, Trả Trước 0 Đ, chi Tiết tại đây.
 • 11.500.000 ₫

  12.800.000 ₫

  Bạn tiết kiệm (10%)

  Khuyến mại

 • Vui Tựu Trường - Xe Ga 50cc, Xe Máy Trợ Giá Hoàn Tiền Đến 3 Triệu. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng Thẻ Cứu Hộ 247 Đặc Quyền Thời Hạn 12 Tháng. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng 01 Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn + Áo Mưa Tổng Trị Giá 300.000đ
 • Tặng 01 Bộ Đồ Dụng Cụ Sửa Chữa Xe
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng Miễn Phí Tại Xe Điện TỐT Trong 36 Tháng.
 • Miễn  Phí Giao Xe Toàn Thành Phố - Bán Kính 30Km
 • Cam Kết Giá TỐT Nhất - Bao Giá & Hoàn Tiền Trong Vòng 7 Ngày
 • Đổi & Trả Hàng Miễn  Phí Trong Vòng 03 Ngày. Chi Tiết tại đây.
 • Ưu Đải Trả Góp 0%, Trả Trước 0 Đ, chi Tiết tại đây.
 • 11.500.000 ₫

  12.800.000 ₫

  Bạn tiết kiệm (10%)

  Khuyến mại

 • Vui Tựu Trường - Xe Ga 50cc, Xe Máy Trợ Giá Hoàn Tiền Đến 3 Triệu. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng Thẻ Cứu Hộ 247 Đặc Quyền Thời Hạn 12 Tháng. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng 01 Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn + Áo Mưa Tổng Trị Giá 300.000đ
 • Tặng 01 Bộ Đồ Dụng Cụ Sửa Chữa Xe
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng Miễn Phí Tại Xe Điện TỐT Trong 36 Tháng.
 • Miễn  Phí Giao Xe Toàn Thành Phố - Bán Kính 30Km
 • Cam Kết Giá TỐT Nhất - Bao Giá & Hoàn Tiền Trong Vòng 7 Ngày
 • Đổi & Trả Hàng Miễn  Phí Trong Vòng 03 Ngày. Chi Tiết tại đây.
 • Ưu Đải Trả Góp 0%, Trả Trước 0 Đ, chi Tiết tại đây.
 • 11.500.000 ₫

  12.800.000 ₫

  Bạn tiết kiệm (10%)

  Khuyến mại

 • Vui Tựu Trường - Xe Ga 50cc, Xe Máy Trợ Giá Hoàn Tiền Đến 3 Triệu. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng Thẻ Cứu Hộ 247 Đặc Quyền Thời Hạn 12 Tháng. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng 01 Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn + Áo Mưa Tổng Trị Giá 300.000đ
 • Tặng 01 Bộ Đồ Dụng Cụ Sửa Chữa Xe
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng Miễn Phí Tại Xe Điện TỐT Trong 36 Tháng.
 • Miễn  Phí Giao Xe Toàn Thành Phố - Bán Kính 30Km
 • Cam Kết Giá TỐT Nhất - Bao Giá & Hoàn Tiền Trong Vòng 7 Ngày
 • Đổi & Trả Hàng Miễn  Phí Trong Vòng 03 Ngày. Chi Tiết tại đây.
 • Ưu Đải Trả Góp 0%, Trả Trước 0 Đ, chi Tiết tại đây.
 • 11.500.000 ₫

  12.800.000 ₫

  Bạn tiết kiệm (10%)

  Khuyến mại

 • Vui Tựu Trường - Xe Ga 50cc, Xe Máy Trợ Giá Hoàn Tiền Đến 3 Triệu. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng Thẻ Cứu Hộ 247 Đặc Quyền Thời Hạn 12 Tháng. Chi Tiết tại đây.
 • Tặng 01 Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn + Áo Mưa Tổng Trị Giá 300.000đ
 • Tặng 01 Bộ Đồ Dụng Cụ Sửa Chữa Xe
 • Tặng Gói Bảo Dưỡng Miễn Phí Tại Xe Điện TỐT Trong 36 Tháng.
 • Miễn  Phí Giao Xe Toàn Thành Phố - Bán Kính 30Km
 • Cam Kết Giá TỐT Nhất - Bao Giá & Hoàn Tiền Trong Vòng 7 Ngày
 • Đổi & Trả Hàng Miễn  Phí Trong Vòng 03 Ngày. Chi Tiết tại đây.
 • Ưu Đải Trả Góp 0%, Trả Trước 0 Đ, chi Tiết tại đây.
 • Không có sẵn

  Xe Điện Mini Gấp Gọn Qi Theli A2

  11500000

  1

  ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT XE ĐIỆN MINI GẤP GỌN THELI A2 | 

  Xe điện mini gấp gọn Qi Theli A2 là dòng sản phẩm xe điện mini kết hợp xe điện truyền thống, thay thế xe điện thông thường nhưng được cải tiến thêm chức năng gấp gọn, nhỏ nhắn hơn các dòng xe khác trên thị trường.



  🔔 XEM THÊM: HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG XE ĐIỆN MINO GẤP GỌN THELI A2 | XE ĐiỆN HOT GIRL

  Hiện nay Theli A2 thật sự đang rất được ưa chuộng và yêu mến tại thị trường Việt Nam, với mong muốn đem đến cho khách hàng dòng xe Theli chính hãng chất lượng nhất, đảm bảo tốt nhất đến tay người tiêu dùng, Xe Điện TỐT đã chính thức phân phối các sản phẩm của thương hiệu QiTheli.


  Khách hàng nay đã có thể yên tâm hơn khi dòng xe mình ưa thích được phân phối chính hãng tại Việt Nam thay vì mua các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường, với chất lượng pin, động cơ bị cắt giảm khiến xe yếu hơn, đi được quãng đường ngắn hơn nhưng thông số pin vẫn như vậy, cũng như mù mịt về thông số sản phẩm.


  🔔 THAM KHẢO THÊM: ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT XE ĐIỆN MINI GẤP GỌN | XE ĐIỆN MINI HOT GIRL LIHAZE

  ƯU ĐIỂM

  • Xe chịu được tải trọng lên đến 250kg, có 3 ghế ngồi, phù hợp cho ba mẹ chở em bé hoặc gia đình có 2 bé đi chơi, đi học hay dạo phố…
  • Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng, có thể gấp gọn và để trong cốp xe ô tô, lên thang máy dành cho các hộ gia đình ở chung cư
  • Màn hình nhỏ xinh, giúp bạn có thể theo dõi số pin, quãng đường và tốc độ
  • Pin 48V chính hãng, đi được quãng đường 70-120km, hoàn toàn có thể thay thế bằng xe điện thường hay xe máy
  • Xe được trang bị động cơ 350W mạnh mẽ, cho phép leo dốc 30 độ.


  PIN

  Sở hữu Pin 48V-15Ah, xe điện Theli A2 có thể đi được quãng đường 70-120km. Quãng đường này quá phù hợp để các bạn có thể thay thế hoàn toàn bằng xe máy hoặc xe điện thường khác


  🔔 THAM KHẢO THÊM: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHÌA KHÓA SMART KEY XE ĐIỆN MINI THELI A2

  ĐỘNG CƠ BLDC MẠNH MẼ

  Xe được trang bị hệ thống động cơ không chổi than mạnh mẽ, lên đến 350W. Với động cơ này, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc đứt dây curoa và phải sửa chữa hay mua dây thay thế nữa. Tiết kiệm hơn rất nhiều so với các dòng xe khác.


  Được trang bị động cơ tốc độ cao đồng bộ với nam châm vĩnh cửu, kết hợp với hệ thống điều khiển sóng sin vector, kích thích và mô-men xoắn dòng tiếp cận không chổi than DC được điều khiển riêng biệt, được thể hiện trong việc tiết kiệm năng lượng và tiêu thụ năng lượng tương đương tĩnh, giảm tiêu thụ năng lượng và tăng phạm vi di chuyển so với dòng xe khác có cùng dung lượng pin.


  HỆ THỐNG PHANH ĐĨA EBS

  Với phanh đĩa EBS, phanh trước và phanh sau cực nhanh nhạy, giúp xử lí nhanh khi có sự cố xảy ra và sẽ giúp chuyến đi của bạn trở nên an toàn hơn


  THIẾT KẾ NHỎ GỌN, TIỆN ÍCH

  Với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng gấp vào để di chuyển xe khi có nhu cầu đi xa, xe điện Theli A2 phù hợp với những hộ gia đình ở chung cư, không gian nhà riêng, phù hợp với những chuyến đi xa như picnic, dã ngoại,..


  Phù hợp với những việc như đi học, đón con đi học, đi chợ, mua sắm hay đưa thú cưng đi dạo,.. xe điện Theli A2 cùng với ghế trước cho trẻ nhỏ và ghế sau an toàn cũng là lựa chọn phù hợp với những công việc đó.


  KHUNG XE BỀN BỈ

  Với thiết kế khung thép, giúp xe được bảo quản bền bỉ hơn và sử dụng được lâu dài.


  MÀU SẮC ĐA DẠNG, HIỆN ĐẠI

  Xe điện mini gấp gọn Qi Theli A2 có 5 màu sắc đơn giản, bắt mắt như Vàng, Đen, Trắng, Đỏ, Hồng giúp bạn có thể thoải mái lựa chọn màu xe phù hợp cho mình qua nhiều tiêu chí khác nhau. Và với khung thép như vậy, bạn cũng có thể hoàn toàn “khoác” lên chiếc xe của mình một “màu áo” mới dễ dàng.


  Xe điện mini gấp gọn Qi Theli A2 với màu sắc đa dạng, thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt; dòng xe siêu thể thao cùng thiết kế hiện đại này đang là một trong những chiếc xe được tìm kiếm nhiều nhất; chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất đối với bạn.

  THÔNG TIN CHUNG

  Tên
  Qi Theli A2
  Bảo hành
  1 năm 1 đổi 1
  Pin
  48V-15A
  Trọng lượng xe
  35kg
  Tốc độ tối đa
  25-30km/h
  Quãng đường di chuyển
  70-120km/ 1 lần sạc
  Động cơ
  350W không chổi than
  Hệ thống phanh
  2 Phanh đĩa EBS
  Hệ thống đèn
  Đèn led trước, sau
  Hệ thống săm lốp
  Lốp không săm
  Khung
  Hợp kim thép
  Tải trọng tối đa
  250kg
  Chìa khóa
  Khóa thông minh chống trộm, khóa cơ kết hợp


  Thông số kỹ thuật

  Tình trạng xe Mới 100%
  Tốc độ tối đa 25-30km/h
  Tiện ích/ tính năng đặc biệt Khóa thông minh chống trộm, khóa cơ kết hợp
  Phanh 2 Phanh đĩa EBS
  Công suất động cơ 350W không chổi than
  Năng lượng Pin 48V-15A
  Hệ thống đèn Đèn led trước, sau
  Kích thước D x R x C (mm) 1200x300x970
  Khối lượng (Kg) 35kg
  Màu sắc 7 màu
  Chọn xe theo nhu cầu Gọn nhẹ, tinh tế

  Nhận xét của khách hàng

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi đánh giá của bạn. Cũng xin lưu ý rằng việc gửi đánh giá chỉ được kích hoạt cho người dùng đã mua sản phẩm này.


  Ý kiến khách hàng

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi câu hỏi của bạn

  {{vm.commentCount}} Bình luận

  {{item.status}} {{item.commenterName}}
  {{item.commentText}}
  {{item.createdOnRelative}} -
  {{childItem.status}} {{childItem.commenterName}}
  {{childItem.commentText}}
  {{childItem.createdOnRelative}} -

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký phản hồi